පසු සේවය

පසු සේවය

සාදරයෙන් පිළිගනිමු අප සමඟ සාකච්ඡා කරන්න, අපි සේවය කරන්නේ:

223

1. ඔබේ නිෂ්පාදනය සඳහා හොඳම විසඳුම.

3. කොටස් වලට චිත්‍ර ඇඳිය ​​නොහැක, ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න

2. ඔබගේ හදිසි ඇණවුම සඳහා වේගයෙන් භාරදීම.

4. අපට කළ නොහැකි කොටස්, සහ පාරිභෝගිකයා ගෙවා ඇති, ආපසු ගෙවීම.

විමසීම් යැවීම

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

අපගේ නිෂ්පාදන පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත ලබා දී පැය 24 ක් ඇතුළත අප හා සම්බන්ධ වන්න.

පරීක්ෂණයක්